OFFLINE SEMPOZYUM - Bütüncül Psikoterapide Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü

OFFLINE SEMPOZYUM - Bütüncül Psikoterapide Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü

 • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 15

“Bütüncül Psikoterapide Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü”

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

Canlı değildir. Kayıtlar 15 gün süreliğine erişiminize açılacaktır.

AMAÇ:

Sempozyumun amacı; borderline kişilik bozukluğuna her açıdan yaklaşarak bütüncül psikoterapi perspektifinde değerlendirmek, ruh sağlığı uzmanlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişi yapmak ve kuramsal temelimizi güçlendirerek psikoterapistler olarak uygulama alanlarımızı geliştirmektir.

 

UZAKTAN SEMPOZYUM İŞLEYİŞİ

 1. İlgili web sayfalarından katılacağı sempozyuma karar veren kursiyer adayları bahsi geçen sempozyum duyurusu içindeki başvuru formunu doldurduktan sonra ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 2. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 3. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi sempozyum müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. Sempozyum gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı sempozyum müfredatının tamamının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 4. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Sempozyuma erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer sempozyuma katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam sempozyum süresinin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan sempozyumu tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 5. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 6. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.

HEDEF:

Bütüncül Psikoterapide Sınırda Kişiliklerin Değişim ve Dönüşümü Sempozyumu’nda Borderline hastaların intrapsişik yapısını kavramak, kişilik bozukluğunun oluşum sürecindeki gelişimsel duraklama noktalarını fark etmek, bu hastaların tedavisinde izlenmesi gereken yol, tedavinin ortalama süresi, temel teknikler, tedavi sürecinde karşılaşılacak olası engeller hakkında bilgi sahibi olmak vb. hedeflenmektedir. Katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve rol oynama uygulamaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

KONULAR:

 • Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Bakış
 • Borderline Kişilik Örgütlenmesinde Diadların Ego State Terapideki Alterler ile Mukayesesi
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Özgül Olmayan Ben Zayıflığı (Dürtüsellik, Kaygı Tahammül Eksikliği, Yüceltme Kanallarında Noksanlık)
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Savunma Mekanizmaları ve Düzeyleri
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Birincil ve İkincil Süreçler
 • Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Agresyonun Nötralizasyonu
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Eyleme Vurma
 • Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Aktarım ve Karşı Aktarım
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Farklı Ekollerin Karşılaştırılması
 • Sinemada Borderline Kişilik Bozukluğunun İşlenmesi
 • Borderline Kişilik Bozukluğuna Mitolojik Bakış
 • Masterson Yaklaşımında Yapışmacı ve Uzaklamacı Borderline Kişilk Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
 • Öznelerarası Psikoterapi Borderline Kişilik Bozukluğunu Nasıl Tedavi Eder? (Güdülenme Kuramı, İlişkisel Psikoterapi, Kohutyen Terapi)
 • Borderline Kişilik Bozukluğunda Mentalizasyon Kapasitesinin Önemi (Peter Fonagy)
 • Duygu Odaklı Terapide Bağlanma ve Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Örgütlenmesini Çalışmak (Aktarım Odaklı Terapi):
  1. Narsisistik Kişilik Bozukluğu
  2. Histerik Kişilik Bozukluğu
  3. Bağımlı Kişilik Bozukluğu
  4. Hipokondriyazis
  5. Histioronik Kişilik Bozukluğu
  6. Mazoşist Kişilik Bozukluğu
  7. Sadomazoşistik Kişilik Bozukluğu
  8. Depresif Kişilik Bozukluğu
  9. Malignant Kişilik Bozukluğu
  10. Antisosyal Kişilik Bozukluğu
  11. Borderline Kişilik Bozukluğu
  12. Obsesif –Kompulsif Bozukluk

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

Kayıtlar daha sonra paylaşılmayacaktır. Çok salonlu kongre sistemi ile katılımcılar paralel salonlar arasında geçiş yapabileceklerdir. Güvenlik önlemleri açısından online katılımın mümkün olduğu sempozyumlarda aynı anda birden fazla salondaki konuşma dinlenemeyecektir.

 

DÜZENLEME KURULU

Zeliha Demirci (Başkan)

Gizem Türker   

Arzu Demirok

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

S Ü R E

2 salonda 1 gün süren sempozyum kayıtları, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Çevrimiçi/Offline

K A T I L I M   Ü C R E T İ

KDV Dahil 324 TL

Sempozyuma daha önceden katılmış kişilere 54 TL dir.

Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak da ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Sınırda Kişiliklerin Değişimi Uzaktan Sempozyum  yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İLETİŞİM ADRESİ

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com 

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com