Duygu Odaklı Terapide Bedensel Duyumlara Odaklanma ve Bedenle Çalışmak Sempozyumu

Duygu Odaklı Terapide Bedensel Duyumlara Odaklanma ve Bedenle Çalışmak Sempozyumu

  • 4.70

 

Kod: 04.06.34.02

TÜRKİYE DUYGU ODAKLI TERAPİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMLAR SERİSİ – 2

“Duygu Odaklı Terapide Bedensel Duyumlara Odaklanma ve Bedenle Çalışmak”

19 Şubat 2023

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

  

AMAÇ:

"Duygu Odaklı Terapide Bedensel Duyumlara Odaklanma ve Bedenle Çalışmak Sempozyumu"nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin, terapi seanslarında duygunun rolünü anlamak ve seans içinde bireyin bedensel duyumlarına odaklanarak değişim ve dönüşümü incelemek, bu sayede bireyin duygusal dönüşüm ve başkalaşımının inşasına katkıda bulunmaktır.

HEDEF:

Duygular, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulduğuna inanılan doğal sistemler bütünüdür. Bu doğal sistemler, bireyin günlük yaşantısında ve terapi sürecinde kendini çeşitli şekillerde göstermektedir. İhtiyaçların dile getirilmesinde önemli bir rol oynayan duygular, çeşitli yaşantılar içinde sağlıklı dile getirilmediğinde veya gösterilmediğinde; bireyin bütünlüğünü tehdit edici noktaya varabilmektedir. Çoğunlukla bireylerin ifade ettiği duygu ile bedenlerinin yaşadığı duygu arasındaki uyumsuzluk gibi... Doğal ve sağlıklı şekillerde ifade edilemeyen duygular çeşitli ruhsal ve bedensel sorunlara dönüşebilir.  Zamanla ifade edilmekten uzak kalan gerçek (işlevsel) duygular, beden vasıtasıyla bireyin yaşantısında kendine yer bulur. Ancak bu çoğu zaman bireyin farkında olmadığı bir tedavi haznesi görevi görebilmektedir. Bedensel anlamda varlığını devam ettiren duyguları, bedensel odaklanma aracılığıyla terapi sürecinde işlemlemek bu noktada önemlidir. Ruh sağlığı profesyonelleri olarak duygu odaklı terapi ekseninde bedensel duyumlara,bedensel odaklanmaya ,bedenle çalışma gibi konuyu birçok boyutta incelemek ve  buna yönelik çalışan psikoterapistlerin beceri ve yeteneklerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Betül Sezgin (Başkan)

Yaşar Kubilay Taner

Habibe Aykan

 

HEDEF  GRUP

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları da katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

 

ÜCRETLENDİRME

KDV Dahil 270 TL

 

Konuşmacı ücreti KDV Dahil 108 TL'dir.

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz yüz yüze gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da hibrit sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 D:42 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.m.psikoterapi.com / www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com