Sanat ve Yaratıcılık Yoluyla İyileşme Sempozyumu

Sanat ve Yaratıcılık Yoluyla İyileşme Sempozyumu

  • 4.70

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ “SANAT PSİKOTERAPİSİ: SANAT VE YARATICILIK YOLUYLA İYİLEŞME” SEMPOZYUMU / 21 Nisan 2024- İstanbul

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI: 

 

Aysun AKTAŞ ÖZKAFACI

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ:

 

 Şeyda  CANBAY

Ayşe ERENLER 

Tuba ASLAN PEHLİVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPOZYUM KONUŞMACILARI VE KONU BAŞLIKLARI:

 

Doç. Dr. E. Ceylan ÜNAL AKBULUT -  “Müzisyenlerin Yaratıcılık Süreci: Yorumculuk”

 

Klinik Psikolog Aysun AKTAŞ ÖZKAFACI - “Psikodinamik Sanat Psikoterapide Formülasyon”

 

Psikoterapist  Şeyda CANBAY  - “Çocuklar ve Ergenlerle Resim Analizi ve Olgu Sunumu”

 

Klinik Psikolog  Ayşe  ERENLER – “Dışavurumcu Sanat Terapisi:  Kum Tepsisi Terapisi Kullanım Alanları”

 

Psikoterapist Tuba ASLAN PEHLİVAN  - “Sanat Terapisinde Fotoğrafın Terapötik Kullanımı : Fototerapi”

 

Klinik Psikolog  İbrahim CENGİZ -  “Polivagal teori: Bir olgu sunumu”

 

Psikoterapist Betül YAZICI  - “Dans ve Hareket Terapisi”

 

Aile Danışmanı  Habibe  AYKAN -  “Duygu Odaklı Özşefkatli Farkındalık”

 

Psikolog Fatma TERZİ  - “Duygu Düzenlemede Nefes Alma Sanatı”

 

Nörolog Dr. Nazlı  HASSANZADE  -  “Sanat Terapi ve Sinir Bilim”

 

Uzman Psikolojik Danışman Sinem ARITEMİZ  -   “Dil, Düşünce ve Simgesellik”

 

Yusuf ÖZTÜRKMEN  -  “Şiir ve Psikanaliz”

 

Psikolog Büşra Rümeysa ACAR  -  “Dışavurumcu Sanat Terapisi:  Maskelerin Ardından Atölyesi” 

 

Uzman Doktor Ali  EYNALLI   -   “İnsanın içindeki kendi Sen’ine verdiği cevapların dillerinden biri Şiir. Psikoterapi kuramları açısından inceleme”

 

Klinik Psikolog  Serpil AYDIN- “Sanat Terapisi Perspektifinde Çocuğun Dili Oyun “

 

Psikoterapist Saime Rikkat ÇELEBİ -  “Sanat Terapisi : Örnek Çalışmalar”

 

Psikolojik Danışman Ahmet Kuş  -  “Öznelerarası Alan Kuramı Bağlamında Sanatçı ve Sanat Eseri İlişkisi”

 

Klinik Psikolog Nazdar KARAÇAVUŞOĞLU -  “Sanat Terapi Kendine Keşif Yolculuğu - İçeriden Dışarıya-”

 

 

 

SEMPOZYUMUN AMACI:

 

İnsanı anlayabilme çabaları binlerce yıldır varoluşun temel meselelerinden olmuştur. Tarihsel süreç boyunca pek çok örnek bize göstermektedir ki yaratıcılık ve sanat, kendiliği, toplumu ve bir ötekini anlamada kişiye yardım ve aracılık etmektedir. Sanat, ruhsal yapının derinlikleriyle iletişim kurmada araç işlevi görür. Bu iletişim kimi zaman dans ile kimi zaman renkler kimi zaman sözcükler kimi zaman da müzik gibi sanatsal araçlar yoluyla, ruhsallığa ait olan içsel malzemeye form kazandırılıp sembolleştirilerek dile getirilmiştir. Yaratıcılık yolu ile kişi, içsel nesneleri ile bağlantıya geçerek çözülmemiş çatışmalarını ilk kez ya da yeniden yaşayarak yeni bir ilişki yaratır. Bu sempozyumun amacı, kişinin iç dünyası ve ruhsallığıyla temâsında sanat, farklı sanat disiplinleri ve yaratıcılığın; terapötik ve iyileştirici işlevini değerlendirerek alanda çalışan ruh sağlığı çalışanlarına katkı sunmaktır. 

 

SEMPOZYUMUN HEDEFİ:

 

İnsanın davranış, duygu ve ilişkilerindeki karmaşıklık onu anlam arayışına yönlendirmiştir. Birey, bu anlam arayışında, kendiyle temas etme ve kendi kaynaklarını keşfetme, duygu ve duyumlarını fark etme sürecinde sanatın iyileştirici gücünden faydalanabilmektedir. Sanat, Winnicot’ın “geçiş alanı” olarak isimlendirdiği alanı oluşturmaya olanak sağlar. Sanat aracılığıyla bireyin, kendilik tasarımları ve nesne ilişkileri sanatsal formlar yoluyla şekil alır. Kişiye bu formlar aracılığıyla, nesne ilişkilerini düzenleme ve ilişkilerinin ardındaki dinamikleri fark edebilme olanağı sağlar. Kriz anında, stres yaratan durumlarda ya da  ruh sağlığı sorunlarının yaşandığı süreçlerde; güçlü yanlarını, beslenebileceğini kaynakları ve elde etmiş olduğu başarıları unutmak kolaydır. Sanat psikoterapisi bireye; belirsizlikle baş etme, tekrar eden ve kişide tıkanmışlık hissi yaratan deneyimlere, döngülere farklı bakış açısıve anlam kazandırarak dönüştürme, duyguları ve güçlü yanlarını fark etme, güvenli alan oluşturma gibi birçok alanda aracılık eder. Sanatsal malzemenin aracılığıyla imge’nin bilinç dışından bilince çıkması, önce simgeye ve ardından sözel ifadeye dönüşmesine olanak sağlar. Literatürde sanat terapisi konulu akademik araştırma ve yayınlar incelendiğinde resim, dans ve hareket, heykel, seramik, müzik, kolaj gibi sanat terapisi yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür.

  “Sanat Psikoterapisi: Sanat ve Yaratıcılık Yoluyla İyileşme” sempozyumun temel hedefi;  Sanatı, Farklı Sanat Disiplinleri ve Yaratıcılığı bütüncül bir perspektiften ele alarak bireyin yaşamı üzerindeki Psikoterapötik işlevine odaklanarak Ruh sağlığı profesyonellerine katkı sağlamaktır.