Birinci Offline Bütüncül Psikoterapi Eğitimi / Birinci Offline Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

 

1. Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

EĞİTİM OFFLİNE GERÇEKLEŞECEKTİR

 

 

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş'tan Duyuru

 

 

Değerli dostlar,

2003 yılından itibaren psikoterapi eğitimlerine devam eden Psikoterapi Enstitüsü 2024 yılı itibari ile eğitim müfredatında değişikliğe gitmiştir. 2024 yılına geldiğimizde, 2003 yılından bu tarafa bütüncül psikoterapi eğitiminin 22. dönem kursiyerleri eğitime kabul edilmiş ve 19. dönem kursiyerleri de bu dönemde mezun olmuştur.

2024-25 öğretim dönemi itibari ile Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi eğitimleri yeni bir formata büründürülmüştür. Bu nedenle akademik takvimimiz güncellenmiştir. 

2024 yılı akademik takvimi itibariyle bundan sonra açılacak olan eğitim müfredatının ilk iki yılı OFFLİNE olarak, son iki yılı YÜZ YÜZE olmak üzere dört yıllık program şeklinde planlanmıştır.

Dört yıllık Uzaktan (Offline) Bütüncül Psikoterapi eğitiminin kursiyeri olabilmek için ilgili web sayfalarımızdan öncelikle başvurular yapılmalıdır. (http://m.psikoterapi.com/803/form/online-basvuru

Uzaktan (Offline) Bütüncül Psikoterapi eğitimine başvuran ve duyuruda belirtilen şekil şartları kabul edilen kursiyer adayları çevrimiçi veya yüz yüze tanışmak için planlanan ön görüşmeye alınmaktadır. Bu ön görüşmede kabul alan kursiyerlere Psikoterapi Enstitüsü‘ne bağlı bir kursiyer numarası ve kimliği verilmektedir.

Programın birinci yılı toplam olarak 12 aydır. Bu 12 aylık program her biri üçer günlük dersleri içeren modüller halindedir. Kursiyerler bu üç günlük eğitime istedikleri zaman, bir ay boyunca erişebilmektedir. Bir aylık erişim süresi bitince o ayın dersleri erişime kapatılır. Kursiyerler aylık eğitimleri dinleyip, izleyip hazmettikten sonra o ayın sonunda düzenli olarak eğitim koordinatörlüğüne izlediği derslerin özetini göndermek zorundadır. Bu özetler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda verilecek karar ile üst sınıfa geçme hakkı verilmektedir.

Birinci eğitim yılını tamamlayan, özetlerini düzenli gönderen kursiyerler ikinci yıldaki eğitimleri Psikoterapi Enstitüsü Bayramoğlu Eğitim Merkezinde devam etmektedir. İkinci yıl akademik müfredat aralıksız 12 aydır. Her ayın belirlenen Üç günü (Genellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar) yatılı kalarak FORMÜLASYON dönemine başlarlar. Bu dönemde daha önceki eğitim programlarından seçilen kayıtlar üç gün boyunca izletilir. Tekrarı yoktur. Uygun olduğunda eğitmenler yüz yüze veya çevrimiçi soruları cevaplarlar.

Bu dönemden itibaren devam zorunluluğu vardır ve %10 devamsızlık hakkı mevcuttur. Teorik ve Formülasyon dönemini ve sınavını başarı ile geçenler SÜPERVİZYON dönemine geçerler. Süpervizyon dönemi yüz yüze eğitimi içerir. Kursiyerler getirdikleri vakaları süpervizöre sunarlar. Bunun için geliştirilmiş olan PORTAL sisteminden vakalarının video, ses ve transkriptlerini gönderirler. Buradaki öncelik sırasına göre vakalarını sunar ve grup önünde süpervizyon alırlar. Her zaman öncelik video şeklinde sunulan vakalardadır. Video kayıtlı vakalar bitince sesli kayıtlara geçilir. Süpervizyon döneminde her kursiyer PDM2 formatında iki vaka sunmak zorundadır.

Dördüncü yılda sınıflar iki gruba ayrılır. Grupları tercih etme hakkı kursiyere aittir. Ancak bir grup seçilebilir. Ayni akademik dönemde diğer gruptan ders alınamaz. Gruplar içgörüye dayalı terapi anlayışı ile, deneyime dayalı terapi anlayışını benimseyen yaklaşım tarzlarına göre ayrıştırılmıştır. Her grupta her biri üçer ay devam eden 4 ayrı üst düzey eğitim bulunmaktadır. Her iki gruptaki eğitimleri almak isteyenler eğitimin beşinci yılına devam edebilmektedirler.

A grubunda iç görüye ve dinamik yapıya dayalı eğitim olarak; Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi (SSDP), Masterson’ın Terk Depresyonu Yaklaşımı (MY), Aktarım Odaklı Terapi (AOT) ve Rüya Eğitimleri (RE) mevcuttur.

B Grubunda deneyime dayalı eğitim olarak; Hipnoz Eğitimi (HE), Duygu Odaklı Terapi Bireysel Eğitimi (DOT-B), Duygu Odaklı Terapi Çift Eğitimi (DOT-C) ve Bütüncül Oyun terapisi eğitimi (BOT)  bulunmaktadır.

Bu eğitim süreçlerini tamamlayan kursiyerler şartları yerine getirdiklerinde BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ UYGULAMA SERTİFİKASI almayı hak kazanmaktadır.

4. ve 5. Yıldaki eğitimlerin uygulama sertifikalarını alabilmek için o eğitimlerin süpervizyon süreçlerini ayrıca  tamamlamak gerekmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü olarak; eğitimimize kabul ettiğimiz tüm kursiyerlerimizin bilgi ve beceri ile dolu, dünya ölçeğinde tam bir terapist olarak yetişmeleri temel hedefimizdir. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımla…

Tahir Özakkaş MD, PhD

Psikoterapi Bütünleştirme Araştırmaları Derneği Başkanı (2023)

Psikoterapi Bütünleştirme Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2021-2024)

Psikoterapi Bütünleştirme Araştırmaları Derneği Danışma Kurulu Üyesi (2013- )

Psikoterapi Bütünleştirme Araştırmaları Derneği Türkiye Bölgesel Ağ Başkanı (2013-)

Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliği Türkiye Enstitüsü Başkanı ve  Eğitmeni (2014- )

Psikoterapi Enstitüsü Başkanı (2003- )

 

 

 

Psikoterapi Enstitüsü Türkiye’de Bütüncül Psikoterapi Eğitimi veren ilk ve tek kuruluştur. Psikoterapi Enstitüsü Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Birliğinin Bölgesel Türkiye Temsilcisidir.

Bütün Eğitimlerde her eğitim aşamasında katılım belgesi ve ders içeriğini gösteren detaylı onaylanmış müfredat verilir.

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ. 2024

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ GENEL

BİLGİLENDİRME DOSYASI

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

A. UZAKTAN BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 1. Uzaktan Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına; Tıp Doktoru, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikiyatri Hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

 1. Başvurular, online olarak www.psikoterapi.com web sitesi üzerinden Başvuru Formu
  doldurularak yapılmalıdır. Başvuruya, özgeçmiş ve psikoterapi eğitim istek
  taleplerinin gerekçesi ilave edilmiş olmalıdır. Referans belirtilmesi tercih
  sebebidir. Başvurular en kısa sürede değerlendirilecektir. Katılımcı Listesi için tıklayınız.
 2. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı dört aşamalı olarak uygulanacaktır.

Bunlar; birinci yıl 288 saatlik OFFLİNE teorik eğitim, ikinci yıl 288 saat formülasyon eğitimi, üçüncü yıl 288 saat
süpervizyon eğitimi, dördüncü yıl A grubu seçenler için 72 saat Hipnoz Eğitimi, 72 saat Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi, 72 saat Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi, 80 saat Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi; B grubu seçenler için 72 saat Psikanalitik Psikoterapilerde Masterson Yaklaşımı Eğitimi, 7 saat Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi, 72 saat Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi, 72 saat Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak eğitimidir. 

 1. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yetiştirilmiş BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTMENLERİ
  denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim
  programlarındaki başlıklara uygun olarak eğitimlere çağrılabileceklerdir.
 2. Eğitimler ikinci, üçüncü ve dördüncü senelerinde her ayın bir hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar günlerini
  kapsayan 24′er saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara
  düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayanlar
  gruptan çıkartılırlar ve ücretlerini talep edemezler. Mazeretli olarak üç
  yıl içerisinde %10 devamsızlık hakkı (toplam 11 gün) bulunmaktadır. %10
  devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye
  kalan kursiyerler girmedikleri ve giremeyecekleri tüm derslerin ücretini
  mükerrer kere ödemek suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar.
 3. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim
  materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve
  görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.
 4. Eğitim Bedeli:

4 yıllık 10000 ABD Doları+KDV

(Merkez Bankası ABD dolar satış kuru üzerinden ödeme günü TL olarak hesaplanır.)

 1. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik,
  formülasyon ve süpervizyon 1 ve 2, ve ek eğitimlerin her biri için) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi
  Eğitimine Katılım Belgesi verilecektir.
 2. Eğitim grupları her yaz dönemi açılmaktadır.
 3. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi
  Kitabının konu dağılımına ve Psikoterapi Enstitüsü Yayınları'na göre
  yapılacaktır.
 4. Eğitim materyalleri genellikle Dr. Tahir Özakkaş’ın 30 yıllık hasta takip
  arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden tapeleri çıkartılmış ve kimlik bilgileri değiştirilmiş eğitim materyalleri üzerinden yapılacaktır. (Bu kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların
  kayıtları kullanılacaktır.)
 5. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi
  Enstitüsü bünyesinden danışan yönlendirilebilecektir.
 6. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir.
  Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan
  bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları
  olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı
  amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle
  vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.
 7. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt
  içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir. Bu
  çerçevede uluslararası birçok psikoterapi kurumunun Türkiye temsilciliğini
  yürütmektedir.
 8. Bütüncül Psikoterapi Eğitimine ilaveten Uluslararası kurumlarla yapılan
  ikili anlaşmalar sayesinde online ve yüz yüze eğitimler organize ederek
  birinci elden terapist, eğitmen ve süpervizör yetiştirme çalışmaları da
  sürmektedir.
 9. Eğitim esnasında ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde, kursiyer eğitimden  çıkarılır.
 10. Burada duyurulan eğitimlerde her zaman için; gün, zaman ve yer değişiklikleri yapma hakkı Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketine aittir.

Psikoterapi Enstitüsü Darıca  Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad, No:285, Daire:29 41700 Darıca/Kocaeli
Tel : 02626536699
Gsm: 0532 2674794

www.psikoterapi.com
www.psikoterapi.org
www.hipnoz.com

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN
bilgi@psikoterapi.com
Tel : 0262 653 66 99
Gsm: 0532 2674794

 

B. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. AŞAMA: OFFLİNE TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikoterapotik kuramları inceleyen
ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül
bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler
konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda
belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM V

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve aile terapisi

Grup Terapisi

Hipnoterapi

Öznelerarası Alan Psikoterapi Yaklaşımı

Birleştirilmiş Psikoterapi

Duygu Odaklı Psikoterapi

Psikoterapi Sistemleri

Kurumsal Yapılarda Bütüncül Psikoterapinin Uygulanması

Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Terapiyi (PYDT)

İnançlar, İslam ve Psikoloji

Psikanalitik Alan Kuramı

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve
hasta bilgileri üzerinden, DSM-V'deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları
bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve
tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde
çalışılacak olan, ICD-10 ve DSM-V deki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları
aşağıda sıralanmıştır.

DSM-V Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar bozukluk, Psikoz, Panik bozukluk, Özgül fobi, Sosyal
Anksiyete Bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut stres
bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon
bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu,
Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu ,
Depersonalizasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ
veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları,
Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar),
Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk / kleptomani /
piromoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları (depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile
birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım
ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye
uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen
antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif
gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve
manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi
sorunları.

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

Ayrıca Masterson ve Aktarım Odaklı Terapi Yaklaşımına göre Kişilik (Kendilik)

Bozuklukları ayrı bir değerlendirme perspektifinde de ele alınmaktadır.

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (24 ay)

Kursiyerlerin getirmiş oldukları izinli vakalar üzerinden süpervizyon yapılacaktır. 

4. Aşama: Ek Eğitimler

Bu aşamada kursiyerlerin A grubu ve B grubu eğitimlerinden birisi seçmesi istenir. A grubu ve B grubu eğitimleri 12 ay boyunca eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ancak eğitimleri daha önce almış olanlar muaf olabilirler. Ücretleri ona göre ayarlanacaktır. İsteyenler alt sınıflardan bu eğitimleri erkenden alabilirler.

A Grubu Eğitimleri: Hipnoz Eğitimi (3 Ay), Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi (3 Ay), Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi (3 Ay), Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi (3 Ay + 1 gün)

B Grubu Eğitimleri: Masterson Yaklaşımı Eğitimi (3 Ay), Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi (3 Ay), Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi (3 Ay), Rüya Eğitimi (3 Ay)

Toplam Aşama : 4 yıl – Toplam Ay : 48

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında çalışan
profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim,
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri)
aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi eğitimlerini
hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında danışan kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon
ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın
içerisinde olmakla beraber; bu çalışmalara yönelik olarak yasal ve uygulama
alanındaki farklılıklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında terapi eğitimi,
uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları
nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar
bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü olarak uluslararası bir çerçeve ve
ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta
ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli
yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı
çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda
da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.
Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve,
var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

 1. T.C. yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve
  takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki
  mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir
  şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya
  maruz kalmaktadırlar.
 2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış
  güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet
  uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine
  verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu
  konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte
  ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant
  kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.
 3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA
  kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan
  kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin
  psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine
  baktığımızda yurt içinde ve dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve
  başarılı birer uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için,
  ekip ruhu anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet
  yürütmektedirler.
 4. Türkiye'deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına
  baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde
  değildir. Çünkü Türkiye'deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve
  yasal dayanakları farklıdır. Bu yetersizlik durumu lisansüstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin
  ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim
  almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve
  desteklenmelidir.
 5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi
  hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi
  perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut
  yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği
  varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş
  müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar,
  bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi
  hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları
  asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek
  için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.
 6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar
  ve yanlışlıklar tespit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm
  hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi
  ve becerisi oranında tüm hastalıkları
  tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile
  ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani
  uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve
  idare yetkisidir. Hekim olarak tüm
  hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada
  durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan,
  hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.
  Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer
  alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı,
  yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla
  ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği
  alanlarda da müdahale edebilmelidir.
 7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın
  altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler,
  bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar
  yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok
  muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve
  psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme
  bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde
  bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.
 8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve
  psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir
  zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve
psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu
eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi,
yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale
getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü
olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu
bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için
birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

KATILIM ÜCRETİ

4 yıllık 10000 ABD Doları+KDV

(Merkez Bankası ABD dolar satış kuru üzerinden ödeme günü TL olarak hesaplanır.)

İsteğe bağlı yıllık olarak da aşağıdaki ödeme planına göre ödeme yapılabilir.

1. Yıl 2500 ABD Doları

2. Yıl 2600 ABD Doları

3. Yıl 2700 ABD Doları

4. Yıl 2800 ABD Doları

Ön Görüşme Ücreti KDV dahil 330,00 TL’dir. 

 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Ön görüşme ücretini ödemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön görüşmenin iptal edilmesi halinde Ön Görüşme Ücreti tarafınıza iade edilecektir.

Ön Görüşme Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “1. Uzaktan BPT Ön Görüşme Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim tarihinden iki ay önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin yüzde 80’i, bir ay önce yapılan iptallerde yüzde 50’si katılımcıya geri ödenecektir. Eğitime bir aydan az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla…

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

Takip et: @Tahirozakkas