Hayal Mi Gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak

Hayal Mi Gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak

  • 4.70

Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 13

“Hayal mi gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak” Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

10 Ekim 2021

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu & Online

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AMAÇ:

“Hayal mi Gerçek mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak” sempozyumunun amacı, Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin terapi seanslarında danışanların getirdiği semptomların nedenselliğini anlamada bilinçdışı dünyasına yolculuk yapabilmenin en gizemli yolu olan rüyalar hakkında ilgi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

HEDEF:

“Hayal Mi Gerçek Mi? Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak” Sempozyumuyla rüyanın terapide işlenişi, rüyalardaki örtük sembollerin keşfi ve yorumlanması gibi uygulamaları terapi ekolleri açısından değerlendirmek. Rüyalarla çalışırken nelere dikkat edileceğini tartışmak. Terapide rüyalarla çalışırken sembollerin analizi, yorumlanması ve kullanım becerileri geliştirmek. Farklı terapi ekollerinin rüyalarla nasıl çalıştıkları ve bu ekollerin kullandıkları teknikleri tanıtmak. Katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, vaka tartışmaları ve rol oynama uygulamaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

 

KONULAR:

Rüya Oluşumu

Rüyanın İlkeleri

Rüya Analiz Uygulamaları

Rüyaların Fizyolojisi ve Nörofizyolojisi

Rüyaların Terapide Kullanımı ve Amacı

Rüyaların İşlevi

Kültürel Bağlamda Rüyalarla Çalışmak

Rüyalarda Kullanılan Savunma Mekanizmaları

Bütüncül Bakış Açısı ile Rüyalarla Çalışmak

Rüya Teorileri

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Aynur Yıldız (Başkan)

Sevde Nur Akyıldız

Selin Karapamuk

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 19.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

05.10.2021 tarihine özel 100 TL+ KDV'dir. Sonrasında 150 TL +KDV'dir. 

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Aday kursiyer, kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/ kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur.

Ödeme yapmak için tıklayınız. 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz yüz yüze gerçekleşecektir.

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.psikoterapi.org  
www.psikoterapi.com 
www.psikoterapienstitusu.com