Psikoterapideki İyileşmenin Nörobiyolojik Açıdan İncelenmesi Sempozyumu

Psikoterapideki İyileşmenin Nörobiyolojik Açıdan İncelenmesi Sempozyumu

  • 4.70

Psikoterapi Enstitüsü Sempozyumlar Serisi – 19

“Psikoterapideki İyileşmenin Nörobiyolojik Açıdan İncelenmesi”

22 Mayıs 2022

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu & Online

AMAÇ:

Psikoterapideki iyileşmenin nörobiyolojik etkileri sempozyumunda, psikoterapi uygulamalarının ve psikoterapideki değişim ve iyileşmenin nörobiyolojisini incelemek; farklı psikoterapi yaklaşımları, kuramları, ve tekniklerini nörobiyolojik perspektiften açıklamak; terapi esnasında uygulanan çeşitli terapötik müdahalelerin beyin üzerindeki etkisini, terapötik müdahalelerden kaynaklanan olası yapısal değişiklikleri değerlendirmek; bilişsel, davranışsal, nesne ilişkilerine dayalı kuramlara dayalı terapötik müdahalelerin nörobiyolojik etkilerini anlamak; çeşitli spesifik terapi tekniklerinin nörobiyolojik etkilerini anlamak; terapide çalışılan malzeme ve temaların nörobiyolojisini anlamak; ve katılımcılara paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, video gösterimleri, canlı modelleme ve vaka tartışmaları yoluyla beceri eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

KONULAR:

Nörobiyolojik iyileşmede davranışın rolü

Terapötik ilişkide davranışsal öğrenme ve ayna nöronlar

Psikoterade bilişsel müdahalelerin nörobiyolojik yankıları

Nesne İlişkileri kuramına dayalı terapötik müdahalelerin nörobiyolojik yankıları

Bağlanma ve nörobiyolojik kendilik bağlamında terapötik iyileşme

Bölme mekanizmasının nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Travmanın Nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Eric Kandel’in hafıza kayıtları çalışması ve terapideki afektif anların hafıza üzerine etkisi

Zihni ve bedeni yeniden birbirine bağlamak: travma bağlamında zihin-beden ilişkisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Kayıp ve Yasta Nörobiyolojik İyilişme

Çocuk psikoterapilerinde nörobiyolojik iyileşme

Ebeveyn bebek ilişki düzensizliği ve duygulanım düzensizliğinin terapideki nörobiyolojik iyileşme süreci

Hipnotik trans altındaki terapötik müdahaleler ve nörobiyolojik iyileşme

Terapötik İyileşmenin Perde Arkası: Nöroplastisite

Terapi Tekniklerinin Nörobiyolojisi

Yaratıcılığın Nörobiyolojisi ve ilgili terapötik müdahaleler

Çift Terapisinde Biz’ in  Norobiyolojisi

Cinselliğin Nörobiyolojisi: Terapi Cinsel Beyni Aktive Etmek

Duyguların Nörobiyolojisi

Duygu odaklı terapi tekniklerinin nörobiyolojik etkileri

Farkli Psikoterapi Modellerinde Nöral Bütünleşme

Alt Beyin-Üst Beyin / Sağ Beyin-Sol Beyin Entegrasyonu

Nörobilimci Psikoterapi

Terapide Polivagal Teori

Iliskiler ve Beyin Arasındaki Etkileşim Bizi Nasil Biz yapar?

Öznelerarası alanda örtük iletişimin nörobiyolojisi

 

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

Not: Konuşmacılar ve düzenleme kurulu yüz yüze katılacaklardır. Katılımcılar isteğe bağlı olarak online ya da yüz yüze katılabileceklerdir.

Katılımcılar eş zamanlı oturumlardan yalnızca birini izleyebileceklerdir. Yeniden gösterim yapılmayacaktır.

 

DÜZENLEME KURULU

Sümeyye Nur Külçe (Başkan)

Filiz Ömeroğlu

Merve Uçkaç

Selda Kavun

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

ÜCRETLENDİRME

Katılımcı ücreti: KDV Dahil 270 TL'dir. 

Aşağıdaki iban numarasına "Nörobiyoloji Sempozyumu" açıklaması ile 270 TL yatırdıktan sonra dekontu bilgi@psikoterapi.com'a e-mail olarak göndermenizi rica ederiz. İlgili personel sizleri sempozyum Whatsapp grubuna dahil edecektir. 

Alıcı Adı:Psikoterapi Enstitüsü 

İban TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Konuşmacı ücreti: 100 TL + KDV'dir.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz.Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz hibrit sistem ile (online ve yüz yüze) gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da tamamen yüz yüze sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. Tamamen yüz yüze sisteme dönülmesi durumunda katılamayacak kişilere para iadesi yapılacaktır. Tamamen online sisteme dönülmesi durumunda para iadesi yapılmaz. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com