Prof. Dr. Judith Schoenholtz Read- Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi

Prof. Dr. Judith Schoenholtz Read- Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi

 • 4.70

NOSTALJİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ 7

Prof. Dr. Judith Schoenholtz Read- Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi

Canlı gösterim değildir. Atölye çalışması kayıtları 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

A M A Ç

Knobloch’un 1950 yılında geliştirmiş olduğu ve en erken bütüncül modellerinden biri olan Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi ve uygulaması (Integrated Relational Group Schema Theory and Practice) atölye çalışmamızın konusu olup siz ruh sağlığı alanında çalışanlara sunulmaktadır. Şemalar, tekrarlayan maladaptif döngüler, duygusal canlandırmanın duygu düzenleyici etkisi gibi transteoretik konuların çoklu kültürler bağlamında psikoterapötik olarak incelenmesine tanık olacaksınız.

 

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMASI İŞLEYİŞİ

 

 1. İlgili web sayfalarından katılacağı atölye çalışmasına karar veren kursiyer adayları bahsi geçen atölye çalışması duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 2. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 3. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi atölye çalışması müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. 3 günlük atölye çalışması gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı atölye müfredatının tamamının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 4. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Atölye çalışmasına erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer atölye çalışmasına katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam atölye çalışmasının %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan atölyeyi tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 5. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 6. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi ve uygulanışı kapsamında aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır;

 1. Güncel İlişkisel Psikanaliz, Şemalar, Bağlanma, Maladaptif İlişkisel Döngüler ve Duygu Durum Düzenlenmesinin Psikoterapötik İlişkide canlandırılması,
 2. Bilişsel Davranışçı, Bilişsel ve Sosyal Bilişsel Teoriler, Şema Teorileri bağlamında Değişen Döngüler ve Duygu Durum Düzenlenmesi,
 3. Deneyimsel Süreç Terapileri bağlamında Duygu Şemaları, Duygusal Uyarılma ve Öyküsel Anlatım
 4. Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisinde Evrim ve Nörobilimdeki gelişmelerin Travma ile ilintili olarak rolü

Kesişimselliğim; ırk, cinsiyet, sınıf ve diğer farklılıklar bağlamında değerlendirilmesi. Kültürel çeşitliliğin psikoterapötik ilişkideki yeri.

K O N U L A R

Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi

 1. Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisinin tanıtılması. Buradaki odak noktası büründüğümüz rolleri ve ilişkilerimize olan etkisini görmek; kişilerin etkileşimlerini anlamak ve maladaptif döngülerin oluşmasını anlamak ve farklı strateji yolları bulmak.
 2. Uygulamalı olarak Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema modeli tekniklerini kullanarak hastaların duygusal ve bilişsel ilişkilerin haritalanması, kişilerarası problem yaratan stratejilerinin saptanması.
 3. Maladaptif kişiler arası yaşantılanan döngülerin daha rahat saptanmasına yönelik uygulamalar; psikodrama, role-play, yönlendirilmiş imgeleme, rüya yeniden yaşantılama, aile heykeli oluşturma, eylem/hareket, oyun ve müziğin psikoterapide kullanımı.
 4. Travmanın hasta yaşantısındaki rolü Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Modeli bağlamında değerlendirilecektir.
 5. Yukarıda bahsedilen konularla alakalı vaka gösterimi.

HEDEF  GRUP

Tıp, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Sosyal Hizmet alanlarında en az dört yıllık lisans mezunları.
Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji veya psikiyatri hemşireliği alanlarında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

SÜRE

4 gün süren atölye çalışması, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Her oturum için bir sayfalık (1,5 boşluk, Times New Roman 12 punto) özet gönderen katılımcılarımıza atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım kelgesi verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ

KDV Dahil 3750 TL

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Judith- Grup Sema yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur. 

Ön kayıt ücreti 162 TL'dir.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

EĞİTİM  YERİ

Çevrimiçi/Online

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İletişim Adresi

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com

Judith Schoenholtz-Read, EdD

Judith Schoenholtz-Read, Ed şu anda School of Psychology Bölümü Fielding Graduate Üniversitesinde fakülte üyesidir. New York Üniversitesinde lisans eğitimi ile başlayan süreçte British Columbia Üniversitesinde Danışmanlık Psikolojisi üzerine doktorasını alarak tamamlamıştır. 1999 yılında “Grup Süpervizyonu Teknoloji ile Buluşması: Bilgisayar aracılığı ile Uzaktan Grup Psikoterapi Eğitimi” isimli makalenin, Dean Janoff ile yazarıdır. Bu makale Uluslarası Group Psikoterapi Dergisinde yayımlanmıştır. Kanada Grup Psikoterapi Birliğinide Fellow Üyesidir ve APA’nın 49.Bölmenin (Grup Psikolojisi ve Psikoterapi) sekreteridir. Araştırmada ilgilendiği konular feminist teori ve uygulama, grup psikoterapi, psikoterapide non-verbal metotlar, psikoterapide bütünleştirme ve öyküsel araştırma metotlarıdır.

Alanında birçok ödül almıştır. Bunlardan bazıları;

William and Audrey Maehl Research Award (Kişisel)

(2002) Fielding Graduate Institute

Fellow, American Group Psychotherapy Association (Profesyönel)

(1999-present)

Fellow, Canadian Group Psychotherapy Association (Profesyönel)

(1999-present)

Visiting Scholar (Kişisel)

(1982) Henry A. Murray Research Center, Harvard University

Son yıllarda katıldığı kongrelerden bazıları;

Integrated psychodrama and action techniques: Working with the unspoken

(June, 2016) Society for the Exploration of Psychotherapy Integration Annual Meeting  Dublin, Ireland

Integrated relational group schema theory and practice: A transtheoretical and contextual model of psychotherapy integration

(June, 2016) Society for the Exploration of Psychotherapy Integration Annual Meeting  Dublin, Ireland

Integrated Group Schema Model in theory and practice

(June, 2015) Annual Meeting of European Association of Integrative Psychotherapy  Bucharest, Romania

Group Schema Theory and Practice: New developments in psychotherapy integration, attachment, social cognitive theory and neurobiology

(2013) World Congress of Psychiatry  Vienna, Austria

Schema Theory Integration: Group Schema as a Transtheoretical Concept and technique

(2011) Integrated Psychotherapy Today I Conference, Department of Psychiatry, Charles University  Prague, Czech Republic

Psychodynamic Group Training Institute

(2010) Canadian Group Psychotherapy Association  Toronto, ON

The healing power of women’s groups: Mutual empathy and mutual empowerment

(2010) Annual Meeting of American Group Psychotherapy Association  New York, NY