Prof. Dr. Jeffrey J. Magnavita - Birleştirilmiş Psikoterapi

Prof. Dr. Jeffrey J. Magnavita - Birleştirilmiş Psikoterapi

 • 4.70

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ

“BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED) PSİKOTERAPİ”

Prof. Dr. Jeffrey J. Magnavita

Çalışmalarını sezgisel olarak yönlendiren modeli resmen söze dökmese de
her klinik ruh sağlığı uzmanı aynı zamanda bir kuramcıdır.

J.J. Magnavita

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak bütüncül psikoterapilerde gelinen son nokta olan Birleştirilmiş Psikoterapi Projesinin konumu ve misyonu, dünyada bir ilk olan PSİKOTERAPEDİA uygulamasının tanıtılması, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kuramsal bir çatı altında toplanması ve Birleştirilmiş Psikoterapinin geniş bir yelpazeye yayılan klinik uygulamaları konularında bilgi ve deneyimin paylaşılması.

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMASI İŞLEYİŞİ

 1. İlgili web sayfalarından katılacağı atölye çalışmasına karar veren kursiyer adayları bahsi geçen atölye çalışması duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 2. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 3. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi atölye çalışması müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. 3 günlük atölye çalışması gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı atölye müfredatının tamamının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 4. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Atölye çalışmasına erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer atölye çalışmasına katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam atölye çalışmasının %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan atölyeyi tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 5. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 6. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda şu alanlarda bilgi ve donanım sahibi olacaklardır:

– Tek ekollü yaklaşımlardan bütünleşmeye doğru giden psikoterapinin kısa tarihi,

– Birleştirilmiş psikoterapinin yapısı, güncel konumu ve uygulama alanları,

– Psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia şeklinde tanımlanan ve psikoterapi alanında dünyada bir ilki gerçekleştiren PSİKOTERAPEDİA projesi,

– İnsan genom projesine benzetilen Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi’nin güncel ve kapsamlı bir psikoterapi veritabanı olarak bu alandaki ciddi bir boşluğu doldurma hedefi,

– Bütüncül psikoterapiden Birleştirilmiş Psikoterapiye evrilen yakınsamanın klinisyenlere açtığı yeni ufuklar.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler(PDR), Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

S Ü R E

2 gün süren atölye çalışması, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

K A T I L I M   Ü C R E T İ 

KDV Dahil 3750 TL

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Magnavita-Uzaktan Atölye yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur. Ön kayıt ücreti 162 TL'dir.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İLETİŞİM ADRESİ

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Çevirimiçi/Online

 

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi

http://www.unifiedpsychotherapyproject.org

Psikoterapedia, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia’dır. Ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılar Psikoterapedia kullanıcısı olarak kayıt olduktan sonra tekniklerini ve bilgilerini girebilmektedirler. Daha sonra teknikler dört yöntem kategorisinden biri altında düzenlenir. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibinin listeyi gözden geçirip uygun görülenleri incelemesinin ardından tanımlar, referanslar ve tekniği gösteren hasta-danışan etkileşimleri veritabanına dahil edilir. Yeterli veri toplandığında veritabanı araştırmacılar, eğitimciler ve klinisyenlerin erişimine açılacaktır.

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibi, klinik bilim ve psikoterapi alanının geliştirilmesine kendini adamış önde gelen araştırmacılar, akademisyenler, kuramcılar ve klinisyenlerden oluşan bir gruptur. Ekibin misyonu, güncel psikoterapi yöntem ve tekniklerini kataloglayarak dört alanda sınıflandırmaktır. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi, daha küçük çapta olmakla beraber, insan genom projesine benzemektedir, zira klinik bilim adamları ve klinisyenlerin kullanabileceği güncel ve kapsamlı bir veritabanı mevcut değildir.

Psikoterapedia Alanları ve Örnek Teknikler şöyledir:

 • İntrapsişik Yeniden Yapılandırma
  1. Savunmacı Yeniden Yapılandırma
  2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma
  3. Duygulanımsal Yeniden Yapılandırma
  4. Bilişsel Davranışçı
  5. Nörobiyolojik Yeniden Yapılandırma
 • Diyadik Yeniden Yapılandırma
  1. Beklenen-Etkileşimsel Yeniden Yapılandırma
  2. İlişkisel Yeniden Yapılandırma
 • Triyadik Yeniden Yapılandırma
  1. İlişkisel Triyadik Yeniden Yapılandırma
  2. Bilişsel-Davranışçı Triyadik Yeniden Yapılandırma
 • Mezosistem Yeniden Yapılandırması
  1. Ekosistem Yeniden Yapılandırması
  2. Toplumsal Sistem Yeniden Yapılandırması 

Birleştirilmiş Klinik Bilimi ve Psikoterapi Teorisi

Birleştirilmiş klinik bilimi ve psikoterapi teorisi, evrilmekte olan organik bir sistemdir. Geçmişte, psikoterapi teorileri bütün ekolojik sistemin bir veya iki alanına vurgu yapan esas olarak tek alanlı sistemlerdi. Örneğin, psikanaliz ilk kapsamlı psikopatoloji teorisi, psikoterapide esasen zihinde veya intrapsişik düzeyde olup bitene dayalı bir sistemdi.

Daha sonraki gelişmeler, kişilerarası alana veya diyadik konfigürasyonlarda olup bitene doğru giden bir açımlanmaya yol açtı. Çeşitli teorik psikoterapi ekolleri gelişip öne çıkmaya çalışırken, doğal bir diyalektik süreç gelişti ve bütüncül psikoterapi hareketi 1980’lerde doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, çeşitli bütünleşme türlerinin gelişiminde çığır açan öneme sahipti. Bugün klinik bilimin geldiği noktada ilkelerin, alan sistemlerinin ve tedavi tekniklerinin birbirine yaklaşmasıyla yeni bir birleşme aşamasına girmekte olduğumuza inanıyoruz.

Birleştirilmiş klinik bilim, insan işlevselliğinin esas alanlarını birbirine bağlayan yapılar, süreçler ve düzenekleri tespit etmeye çalışan kuramsal, klinik ve araştırmacı bir yaklaşımdır. Birleştirilmiş klinik bilim alanı dahilinde, profesyonel bir psikoterapist ile ilişkide başlatılan değişim süreçleri ve düzeneklerini de kapsayan kişilik kuramı, gelişimsel psikopatoloji ve psikoterapi yer almaktadır.

Jeffrey J. Magnavita

Jeffrey J. Magnavita, Ph.D., ABPP, klinik psikolog olarak çalışmanın yanı sıra birleştirilmiş klinik bilim hareketinin de öncülüğünü yapmaktadır. Birleştirme ve kişilik sistematiklerindeki çalışmaları nedeniyle 2006 yılında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından Özel Sektörde Bağımsız veya Kurumsal Uygulamaya Üstün Mesleki Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Magnavita ayrıca Connecticut Psikoloji Derneği tarafından 2000 yılında Psikoloji Uygulamasına Üstün Katkı Ödülü’ne ve 1995 yılında da Psikoloji Bilimine Üstün Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi üzerine kaleme aldığı çeşitli yayımlarıyla birleştirilmiş klinik bilim alanının ilerlemesinde etkin rol oynamıştır.

Önde gelen bir psikoterapist, teoristen ve klinik araştırmacı olan Dr. Magnavita, sekiz mesleki yayının yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca APA psikoterapi video dizilerinde yer almıştır. Kişilik işlev bozukluklarına yönelik yaklaşımı tek seans ve zamana yayılan psikoterapi formatında yayınlanmıştır.

Meslek hayatı boyunca görsel-işitsel teknolojiden yararlanarak psikoterapinin asli bileşenlerini damıtmış, bu çalışmaları Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ile sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta seminerler vermektedir.

Çok sayıda kitap ve dergide makaleleri yayımlanmış olan Dr. Magnavita’nın yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar:

Magnavita, J. J. (1997). Restructuring personality disorders: A short-term dynamic approach. New York: Guilford Press.

Magnavita, J. J. (1999). Treating personality disorders—Practice Guidelines. Professional Information Clearing House (PICK), APA: Division 42—Independent Practice.

Magnavita, J. J. (2000). Relational therapy for personality disorders. New York: John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2002). Theories of personality: Contemporary approaches to the science of personality. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (Ed.). (2004). Handbook of personality disorders: Theory and practice. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy: A unified approach. Washington, DC: American Psychological Association.

Magnavita, J. J. (Ed.). (in process). Evidence-based treatment of personality disorders. Principles, processes, and strategies. Washington, DC: American Psychological Association.