Offline 5.UBP Kongresi

Offline 5.UBP Kongresi

  • 4.70

Offline Kongre- 5.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi

 

Canlı gösterim değildir. Atölye çalışması kayıtları 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

 

 

 

A M A Ç

  1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ’nin amacı; Türkiye’deki Ruh sağlığı profesyonellerinin son 30 yılda dünyada yapılmış olan KAOS VE ALAN Kuramları ile ilintili Bütüncül Psikoterapi araştırmaları, uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgilerin paylaşılması ve becerilerin geliştirilmesidir.
  2.  
  3. UZAKTAN KONGRE İŞLEYİŞİ

  4. İlgili web sayfalarından katılacağı kongreye karar veren kursiyer adayları bahsi geçen kongre duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
  5. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
  6. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi kongre müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. 3 günlük kongre gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı kongre müfredatının tamamının oturumlarına çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
  7. Uzaktan erişim ile kongreye katılan kursiyerlerin kongre müfredatının her oturumunun asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Atölye çalışmasına erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer kongreye katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam kongre süresinin %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan kongreyi tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu oturumların ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
  8. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.

H E D E F

Bütüncül Psikoterapilerin dünyadaki uygulamalarının bir nevi doruk noktası olan KAOS VE ALAN Kuramlarının tarihi gelişimi, iki kişilik terapilerden sistem teorilerine geçiş, buradan alan teorisi ve kaos teorisine değişim süreçlerine ışık tutulacak ve tartışılacaktır.

Bütüncül psikoterapi bağlamında tüm psikanalitik ekollerin alan teorisine yakınlıkları ve uzaklıkları ile ilgili bir sonuç elde edecek olursak; Heinz Harman’ın Ego Psikolojisi ile başlayan Alan Teorisine yakınlaşma süreci Kohut’un Kendilik Psikolojisi, Stephan Michelle’in İlişkisel Psikanalizi, Robert Stolorow’un Özneler arası Kuramı ve son aşamada da Joseph Lichtenberg’in Güdülenme Kuramı ile örtüşme alanları ele alınacaktır.

 İlave olarak Eklektik, Ortak Faktöre Dayalı, Entegratif ve Asimilatif Bütüncül Psikoterapilerin KAOS VE ALAN Kuramları perspektifinde anlaşılması, anlatılması, öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Ayrıca Türkiye’de bu yaklaşımların kültüre duyarlı uygulanma şekilleri,  bölgesel kültürlerimize dayalı özgün Bütüncül Psikoterapilerin uygulanma çeşitliliğin ortaya konmasını sağlamak.

Katılımcılara  KAOS VE ALAN Kuramları ile ilintili olarak Bütüncü Psikoterapi’nin farklı uygulamalarının içeren;  sunumlar, paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, atölye çalışmaları, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve kapsamlı rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilmesini temin etmek.

K O N U L A R

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – “Terapide Geleneksel-Modernite Salınımında Çekim Merkezleri ve Kaos Kuramı”

Uzm. Psk. Dan. Deniz Altınay- “Sosyometride Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Dinamikler”

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur – “Korona Günlerinde Belirsizlikle Barışmak, Kaygı ve Endişeyi Yönetmek”

“Nörosinema: Shimamura’ya Göre” – Dr. İbrahim Sarı

“Nesiller Arası Aktarımın Alan Kuramı Düzleminde İncelenmesi: Olgu Sunumu”- Psk. Merve Özlem Hızar

“Kimi Seveceğim, Kime Güveneceğim?: Bir Dissosiyatif Kimlik Vakası”- Psikoterapist Emrullah Kılıç

“Kuantum Mekaniğinin Bugünkü Geldiği Noktada; Carl Gustav Jung’un Kuraminda Yer Alan Eşzamanlilik Ve Yaşayan Ruhun Mucizesi Olguları” Psk. Dan. Ümit Akçakaya

“Plazmik Modelin Alan Kurami İçerisindeki Yeri Ve Önemi- Zamanin Ruhu”- Dr. Öğr. Üyesi Gül Sultan Özeren

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş & Psk. Sümeyye Nur Külçe – “Bütünün İçindeki Birey, Bireyin İçindeki Bütün: Kaotik Yapılar”

“Yeterince İyi Ebeveyn Olmak: Toplumsal ve Kuramsal Olarak” Kl. Psk. Erdem Akgün, Psk. Derya Baloğlu, Psk. Dan. Beyza Dikicibaşı, Psk. Gülderen Demir

“Psikoloji Kuramları Ve Değişen Bilim Paradigması Perspektifinde Bilinç Dışı Kavramına”- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

“Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”- Psk. Dan. Merve Çalık

“Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi” – Uzm. Psk. Dan. Merve Çalık

“Bir Mıh Bir Nal Kurtarır, Bir Nal Bir At Kurtarır: Kaos Teorisi Ve Biyolojik Izdüşümleri”- Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

“Bütüncül Yaklaşım içerisinde Psikoterapi Basamaklarının Yapılandırılması”- Kl. Psk. Erdem Akgün

Prof. Dr. Robert Stolorow & Prof. Dr. Peter Maduro – “Travma ve İlüzyon” (Kongreye özel gönderilmiş röportaj video gösterimi)

“Aktarımın Değiştirici Etkisi Bir Olgu Sunumu: Tan Vakası” – Psk. Derya Baloğlu

Prof. Dr. Jeffrey Magnavita (Online) – “Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Entegrasyonun Klinik Faydası (The Clinical Utility of Integration in Treatment of Personality Disorders)”

Prof. Dr. Gregg Henriques (Online)

“Dışavurumcu Sanat Terapileri Atölyesi”- Uzm. Psk. Dan. Merve Çalık

“Önce Değil Sonra: Teknoloji Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkisi Üzerine” Kl. Psk. Yunus Emre Karadağ

Prof. Dr. Esra Yazıcı – “Psikoterapi Eğitiminde Denge ve Denklemler”

Prof. Dr. Cengiz Güleç – “Felsefe Ruha Şifa Olabilir Mi?”

Prof. Dr. Zümra Atalay- “Mindfulness’ın Terapötik (İyileştirici) Etkisi

“Duygu Odaklı Terapi Sürecinde Uygulanan Sandalye Çalışmalarının Vaka Üzerinden Gösterilmesi: Yetersizlik Duygusundan Öz Saygıya”- Klinik Psk. Melike Feyza Ateş

“Haset, Kıskançlık, Kem Göz Ve Utanç Kavramlarına Etimolojik Ve Ilişkisel Bir Bakış”- Psk. Serpil Günyüz

“Çocuğun Kaotik Dünyası”- Kl. Psk. Mehmet Emin Sarıkaya

“Çağdaş Psikanalitik Alan Kuramlarının Karşılaştırılması Mitos İnşacı, Düşsel ve Plazmik Model” – Psk. Dan. Ramazan Yılmaz

“Kaos ve Kriz Durumlarına Müdahalede HYT (HipnoMeditatif Yeniden İşleme Terapisi)” – Dr. Haluk Alan

“Sistemik Çİft Terapisinde Aldatma Çalışılması”- Kl. Psk. Özkan Yiğit

Klinik Psk. Cüneyt Okçu- “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”

Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı – “Bağımlılık Süreci ve Kaos”

“Kaostan Düzene Geçiş: Sanat Ve Yaratıcılık Bağlamında Üç Ayrı Sanatçının Yaşamına Bütüncül Bakış (Ressam Fikret Mualla, Yazar Lewis Carroll & Müzisyen Chester Charles Bennington) “- Kl.Psk. Aysun Aktaş Özkafacı, Uzm. Psk. Dan. Gülizar Mayda Şahin, Uzm. Psk. Dan. Şeyma Demirtaş

Prof. Dr. Leslie Greenberg- “Duygulanımın Dönüştürücü Gücü” (Online)

Alberta Pos (Online)

“Duygu Odaklı Terapide Müdahale Uygulamaları”- Psk. Dan. Dr. Ayşe Devrim Burçak

“Kahramanin Yolculuğu: Kendin Olmak” – Uzm. Psk. Dan. Ümit Akçakaya

“Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Uygulamaları”- Psk. Dan. Dr. Ayşe Devrim Burçak

“Sistem Teorisi ve Genel Özellikleri” – Uzm. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu

Nevzat Tarhan – “Liderlik Psikolojisi”

Prof. Dr. Medaim Yanık- “Disosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi”

Prof. Dr. Hayrettin Kara (Online) – “Görüneni Görünür Kılmak”

“Alan Kuramı Işığında Hipnotik Trans Altında Terapist ile Danışanın Rüya İnşası”- Psk. Dan. Derya Şentürk

“Travmatik Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Rüya İçeriği Temaları: Nitel Bir Analiz”- Dr. Öğr. Gör. Mahsum Avcı

“Alanda Ben , Ailem Ve Sistemik Etkileşimlerim”- Uzm. Dr. Betül Sezgin

“Bana Doğumunu Anlat Sana Bağlanmanı Söyleyeyim” Kl. Psk. Ece Koç, Psk. Gülden Önder

“Çocuklarda Beş Boyutla Odaklanma”- Çocuk Gelişimi Uzm. Aile Dan. Nurşen Şirin

Prof. Dr. Kenneth Levy (Online)

“Zihinleştirme Kuramı Ve Alan Kuramı”- Kl. Psk. İshak Büyükyıldırım

Prof. Dr. Frank Yeomans- “Kimlik ile İlgili Zorlukların Kişilik ve Kişilik Bozukları ile İlişkisi” (Online)

Prof. Dr. Spyros Orfanos (Online) -“Şüphe Sanatı: Analitik Alan Teorilerinin Küreselleşmesi (The Art of Doubting: The Globalization of Analytic Field Theories)”

“Kaos Teorisi Ve Alan Terapisi”- Psk. Dan. Selda Kavun

“Kaos Teorisi ve Varoluşçu Yaklaşım” Psk. Dan. Merve Selimoğlu Demircan

*** Kongre esnasında mahrem bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı kongreden  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberler (PDR), sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

 

S Ü R E

3 gün süren kongre, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

 

Toplam 24 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara kongre sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM  YERİ

Çevrimiçi/Offline

Kongre Sitesi: 2017kongre.psikoterapi.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

KDV Dahil 864 TL

 Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak da ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “5.UBPK Uzaktan" yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

 

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

EĞİTİM  YERİ

Çevrimiçi/Offline

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

 

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

 

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

 

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İletişim Adresi

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel :0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com

 

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

Tahir ÖZAKKAŞ Kısa Özgeçmiş

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye’de devam ettirmektedir.

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Duygu Odaklı Psikoterapi, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Rüya, Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül PsikoterapiHipnoz 1-2Alerji ve Deri Hastalıklarında HipnoterapiCinsel Problemlerde HipnoterapiHipnotik Yaş GerilemesiAnksiyete Bozuklukları ve Tedavisi yer alır.

Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.

http://www.psikoterapi.com/tahir-ozakkas-uzun-ozgecmis/