Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Yeni Sayısı Çıktı

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Yeni Sayısı Çıktı

  • 4.70

Değerli dostlar,

Yayınlanmasını büyük bir özlem ile beklediğimiz dergimizin 8. Sayısını da yayınlamış bulunuyoruz.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi dergisi (TBPD) Ruh sağlığı alanında çalışan önleyici, bakım verici, tedavi edici, rehabilite edici ve topluma kazandırıcı tüm çalışma alanlarındaki meslek erbabımızın buluştuğu ve paylaştığı bir kaynak durumundadır.

Uzun yıllardır olabildiğince yurtdışındaki kongreleri takip etmeye çalışıyorum. Bu kongrelerde zamanın ruhuna uygun olarak iki grubun çatışması veya fikir tartışmalarına şahit oluyorum. Ruh sağlığı alanında çalışan bu profesyonel meslek grupları, akademik araştırmacılar ve klinik uygulayıcılar olarak ayrılmış durumdalar. Klinik uygulayıcılar psikoterapi açısından danışanlarına veya hastalarına uyguladıkları tekniklerin yararlı olduğunu iddia etmektedirler. Klinisyenler sezgilerine ve de tecrübelerine dayanarak bir çok yeni uygulamaları danışanlarına veya hastalarına tatbik ettiklerini ifade etmektedirler. Bu uygulamaların sonucunda oldukça iyi sonuç aldıklarını, ancak bunu mevcut bilim paradigması açısından kanıtlıyamadıklarını iddia etmektedirler.

Bunu karşılığında akademik araştırmalar yapan araştırmacılar ise: “Ölçülebilen şey bilimdir, ölçülemeyen şey ise şiirdir” diyerek konunun içinden çıkmaktadırlar. Buna karşılık klinisyenler araştırmacılara “Düne kadar ölçemediklerinize şiir diyordunuz, geliştirdiğiniz araştırma tekniklerine göre ölçülebilir hale getirdiğiniz şiirlere artık bilim diyorsunuz.” diyerek kendilerini savunmaktadırlar.

Bu tatlı rekabet ve tartışmalar kongrelerin güzel esintileri olmaktadır. Araştırmacılar klinisyenlere standardize edilmiş terapi tekniklerini araştırabileceklerini ifade ederken, klinisyenler yaptıkları uygulamaları ölçülebilecek hale getirme görevinin araştırmacılarda olduğunu söylemektedir. Karşılıklı döngüsel sistem sayesinde bilim ilerlemektedir.

TBPD’nin amaçlarından bir tanesi araştırmacı ve klinisyenleri bir dergi bünyesinde bir araya getirerek etkileşimlerini sağlamaktır. Bu Türkiye için tarihi ve önemli bir misyondur.

İkinci önemli bir konu Ruh Sağlığı Profesyonellerinin bir ekip ruhu ile çalışamamasıdır. Türkiye’deki yasal mevzuat 70 yıl öncelere dayanan bir alt yapısı olduğu için çağın gereklerine uygun bir yasal alt yapı oluşturulamamıştır. Bu nedenle de Ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren meslek mensupları arasında da işbirliği ve etkileşim imkanı ortadan kalkmıştır.

TBPD ekibi olarak; psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, klinik psikologlar, Psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile terapistleri, aile danışmanları, özel eğitimde hizmet verenler, okul öncesi eğitim görevlileri ve diğer meslek dallarında görev alanların bir araya gelip tartışacağı bir platform oluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Parçalanmış ve bir araya gelemeyen bu meslek dallarının birikimlerinden diğer meslektaşlarının haberdar olması ve etkileşim içine girmesi arzuladığımız bir hedeftir.

Tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek için TBPD bir kilit taşı görevi görmektedir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri, Hipnoz Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri, Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongreleri, Ulusal Klinik Hipnoz Kongreleri ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitim faaliyetleri bahsi geçen hedefleri ve misyonu gerçekleştirmek için elbirliği ile gayret göstermektedir. Tüm bu organizasyon şemasının bir ayağı ülkemizde iken diğer ayağı ile dünya ile temasını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

TBPD’nin 8. Sayısı ile bu yolda ilerlediğimizi ve sizlerin desteği ile de daha da ilerleyeceğimizi, insanlığa ve ülkemize karşı bir nebze de olsa sorumluluklarımız ve görevlerimizi yerine getireceğimize inanıyoruz. Bu şekilde Dünya’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi Dünya’ya taşımaya çalışıyoruz.

Muhabbetlerimle…

Tahir Özakkaş

TBPD Editör

Derginin yeni sayısı için tıklayınız.