Uzaktan Eğitim- Prof. Dr. John C. NORCROSS - Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması

Uzaktan Eğitim- Prof. Dr. John C. NORCROSS - Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması

 • 4.70

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ

“BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ”

Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması

John C. NORCROSS, Ph.D., ABPP

Psikoterapinin temellerinin araştırılmasında öncü isimlerden biri olan John Norcross, ruh sağlığı alanına ışık tutuyor. Ampirik çalışmalardan oluşan geniş bir yelpazeyi benzersiz biçimde sentezleyerek terapötik değişimin altında yatan derin mekanizmaları aydınlatan Norcross’un içgörüleri benim için büyük ilham kaynağı olmuş, ilişkilerin iyileşmeyi destekleme gücü üzerine düşünme biçimimi şekillendirmiştir.  

– Daniel J. Siegel, M.D., Mindsight’ın yazarı

A M A Ç

Psikoterapinin etkinliğinin azami düzeyde artırılması, en güçlü değişim kaynaklarını hedefleyerek mümkündür: terapötik ilişki ve hastanın kendisi. Bu atölye çalışması terapinin bireysel hastalara ve onların özgün bağlamına uyarlanması için bütünleştirici yöntemler sunacaktır. Katılımcılar “tercih edilen ilişkiyi” yapılandırmanın kanıta dayalı 5+ aracını güvenli biçimde değerlendirme ve hızlı biçimde uygulamayı öğreneceklerdir. Tedavinin başarısını gözle görünür şekilde artıran ilişkisel cevap verme yeteneği içinde araştırma ve uygulamanın nasıl birbirine yaklaştığını keşfedin.

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMASI İŞLEYİŞİ

 1. İlgili web sayfalarından katılacağı atölye çalışmasına karar veren kursiyer adayları bahsi geçen atölye çalışması duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
 2. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
 3. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi atölye çalışması müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. 3 günlük atölye çalışması gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı atölye müfredatının tamamının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
 4. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Atölye çalışmasına erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer atölye çalışmasına katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam atölye çalışmasının %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan atölyeyi tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
 5. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
 6. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda;

♦  danışanın tedavi ve ilişki tercihlerini belirleyerek terapi sürecini iyileştirmeyi,

♦ terapinin ilerleyişi ve ilişkiye dair danışandan seans boyunca geri dönüş alabilmeyi,

♦ danışanın değişim düzeyini anlık olarak değerlendirerek tedaviyi buna uygun hale getirmeyi

♦ psikoterapiyi hastanın tepkisellik/direnç düzeyine,kültürüne ve başetme tarzına uyarlamayı

♦ tedaviyi başarısızlığa uğratan güvenilmez davranış ilişkilerinden kaçınmayı

öğreneceklerdir.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler(PDR), Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

S Ü R E

1 gün süren atölye çalışması, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

K A T I L I M   Ü C R E T İ 

KDV Dahil 2500 TL

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Norcross-Uzaktan Atölye yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur. Ön kayıt ücreti 162 TL'dir.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İLETİŞİM ADRESİ

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Çevirimiçi/Online

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I  

P R O G R A M 

 1. Cevap Verme Yeteneği ve Adaptasyona Giriş

– Psikoterapinin Başarısının (ve Başarısızlığının) Açıklanması

– Evrensel İlişki Tutumları Var mıdır?

– Tedavi Adaptasyonunun Etkililiği

 1. Genelde İşe Yarayan Nedir: Kanıta Dayalı İlişkiler

III.    İşe Yaramayan Nedir: İtibarsız İlişki Davranışları

 1. Özel Durumlarda İşe Yarayan Nedir: Farklı İnsanlara Farklı Dokunuşlar
 2. Hasta Tercihleri (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 3. Gerçek Zamanlı Hasta Geribildirimi (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 4. Değişim Aşamaları (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 5. Tepkisellik Düzeyi (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 6. Kültür (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 7. Başa Çıkma Tarzı (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
 1. Bütünleştirme ve Vaka Örnekleri

– Sizin Uygulamalarınızdan Örnekler

– Kısıtlamalar & Alternatifler

– Sorular ve Değerlendirmeler

– Sonuçlar ve Kıssadan Hisse

A Ç I K L A Y I C I   Ö Z E T 

Modern psikoterapinin ilk dönemlerinden bu yana, uygulayıcılar tedavinin hastanın bireyselliğine ve kendi özel bağlamına uyarlanması gerektiğini fark etmişlerdir. Psikoterapinin bireyselleştirilmesi Gordon Paul’un (1967) iz bırakan sorusunda vücut bulmuştur: “Kimin verdiği hangi tedavi şu sorunu olan bu birey için ve hangi koşullar altında en etkilidir?” Bir kişide işe yarayan şeyin bir başkasında işe yaramayabileceğinin her psikoterapist farkındadır.

Bu tür bir eşlemenin tarihsel araçları, tedaviyi hastanın bozukluğuna veya geliş şikayetine uyarlamak şeklinde olmuştur. Araştırmalar, bunun belli bozukluklar için kuşkusuz işe yaradığını göstermektedir.

Ancak yalnızca psikoterapinin belli bir bozukluğa uyarlanması yetersizdir ve her zaman etkili olmamaktadır. Araştırmalarda özellikle eksik olansa, bozukluğunun ötesinde hastanın kendisidir. Modern tıbbın babası Sir William Osler’ın dediği gibi: “Bazen hastalığa sahip hastanın nasıl biri olduğunu bilmek o hastanın nasıl bir hastalığı olduğunu bilmekten çok daha önemlidir.”

Son dönemde yapılmış olan bir dizi meta analize dayanan bu atölye çalışması, psikoterapinin hastanın teşhis ötesi özelliklerine uyarlanmasının kanıta dayalı araçlarını öğretmektedir. Bunu yapmanın 5+ araştırma temelli yöntemini öğreneceğiz: hasta tercihleri, gerçek zamanlı gei bildirim, tepkisellik/direnç düzeyi, değişim aşaması, danışanın kültürü ve başa çıkma tarzı. Her bir yöntem için meta analitik sonuçları özetleyecek, seansta o hasta boyutunu değerlendirmenin güvenilir araçlarını gösterecek, en önemlisi de tedavinin buna göre nasıl uyarlanacağını öğreteceğiz. Vaka örnekleri yoluyla materyaller somutlaşmakta ve uygulama egzersizleri gereken becerilere vakıf olmanıza yardımcı olmaktadır.

Dönüştürülen araştırmalar hem kural koyucu hem de kısıtlayıcıdır; bize neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını söyler. Ayrıca psikoterapide faydasız, hatta belki zararlı olan 6 ilişkisel terapist davranışının altını çizeceğiz. Bunlar negatif etkilerin incelenmesine ve itibarsız uygulamalar üzerine son dönemde yapılan Delphi anketlerine dayanmaktadır.

Bir başka deyişle, tedavi sonuçlarını iyileştirecek ve psikoterapiyi bırakma oranını düşürecek biçimde her bir hasta için nasıl yeni bir terapi yaratılacağını öğreneceğiz. İşte burası, karşılık veren ilişkilerin ve bilimsel araştırmaların birbirine yaklaştığı noktadır!

John C. NORCROSS Hakkında

John C. NORCROSS, Ph.D., ABPP, Scranton Üniversitesi Klinik Psikoloji Profesörü ve Öğretim Üyesi, uzman klinik psikolog, davranış değişimi ve psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir otoridedir.

Üç yüzü aşkın bilimsel yayın kaleme almış olan Dr. Norcross, 20 kitabın ortak yazarlığını veya editörlüğünü üstlenmiştir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Klinik Psikoloji Bölümü, APA Psikoterapi Bölümü ve Uluslararası Klinik Psikoloji Birliği Başkanıdır.

Klinik Psikoloji Dergisi’nin editörü olan Dr. Norcross, pek çok derginin de yayın kurulunda yer almıştır. APA Eğitime Üstün Katkı Ödülü, Carnegie Vakfı Pensilvanya Yılın Profesörü Ödüşü ve Ulusal Uygulama Akademileri üyeliği gibi çeşitli mesleki ödüle layık görülmüştür.

Çalışmaları yüzlerce basın kanalında yayımlanmış, çok sayıda radyo ve televizyon programına konuk olmuştur. 28 ülkede atölye çalışmaları ve seminerler veren John Norcross, kuzeydoğu Pensilvanya’da eşi, iki çocuğu ve meczup kedisiyle yaşamını sürdürmektedir.

 

Y A Y I N L A R I N D A N   S E Ç M E L E R

Norcross, J. C. (Ed.). (1986). Handbook of eclectic psychotherapy. New York: Brunner/Mazel.

Norcross, J. C. (Ed.). (1987). Casebook of eclectic psychotherapy. New York: Brunner/Mazel.

Saltzman, N., & Norcross, J. C. (Eds.). (1990). Therapy warsContention and convergence in differing clinical  approaches. San Francisco: Jossey-Bass.

Norcross, J C., & Dryden, W. (1991). A dialogue with John Norcross: Toward integration (Part of the Therapeutically Speaking series). London: Open University Press.

Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (Eds.). (1992). Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (1994). Insider’s guide to graduate programs in clinical psychology. 1994/95 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1994). Systems of psychotherapyA transtheoretical analysis (third ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994). Changing for good. New York: William Morrow. (Paperback version published in 1995 by Avon.)

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J. (1996). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 1996/97 edition. New York: Guilford.

Koocher, G. P., Norcross, J. C., & Hill, S. (Eds.). (1998). Psychologists’ desk reference.  New York: Oxford University Press.

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (1998). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 1998/99 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1998). Systems of psychotherapyA transtheoretical analysis (fourth ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., Santrock, J. W., Campbell, L. F., Smith, T. P., Sommer, R., & Zuckerman, E. L. (2000).  Authoritative guide to self-help resources in mental health.  New York: Guilford.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (2000). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2000/01 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C. (Ed.). (2002).  Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patient needs.  New York: Oxford University Press.

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J.  (2002). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2002/03 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2003). Systems of psychotherapyA transtheoretical analysis (fifth ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., Santrock, J. W., Campbell, L. F., Smith, T. P., Sommer, R., & Zuckerman, E. L. (2003).  Authoritative guide to self-help resources in mental health (2nd ed.).  New York: Guilford.

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (2004). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2004/05 edition. New York: Guilford.

Koocher, G. P., Norcross, J. C., & Hill, S. S. (Eds.). (2005). Psychologists’ desk reference. 2nd ed. New York: Oxford University Press.

Geller, J. D., Norcross, J. C., & Orlinsky, D. E. (Eds.). (2005). The psychotherapist’s own psychotherapy: Patient and clinician perspectives.  New York: Oxford University Press.

Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (Eds.). (2005). Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Norcross, J.C., Beutler, L.E., & Levant, R.F. (Eds.). (2006). Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, DC: American Psychological Association.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (2006). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2006/07 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2007). Systems of psychotherapyA transtheoretical analysis (6th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., & Guy, J. D. (2007). Leaving it at the officeA guide to psychotherapist self-care. New York: Guilford.

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J. (2008). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2008/09 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C., Hogan, T. P., & Koocher, G. P. (2008). Clinician’s guide to evidence-based practices: Mental health and the addictions. New York: Oxford University Press.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2010). Systems of psychotherapyA transtheoretical analysis (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., VandenBos, G. R., & Freedheim, D. K. (Eds.). (2011). History of psychotherapy: Continuity and change (2nd ed).  Washington, DC: American Psychological Association.  

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (2010). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2010/11 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C. (Ed.). (2011). Psychotherapy relationships that work (2nd ed.). New York: Oxford University Press.