Prof. Dr. Allan Schore - Gelişimsel Nörobiyoloji Ve Bağlanma Kuramı

Prof. Dr. Allan Schore - Gelişimsel Nörobiyoloji Ve Bağlanma Kuramı

  • 4.70

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ

“GELİŞİMSEL NÖROBİYOLOJİ VE BAĞLANMA KURAMI”

Dr. Allan SCHORE

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik  psikoterapi uygulamalarında gelişimsel nörobiyolojinin bağlanma, ilişkisel travma, çözülme gibi konulara getirdiği açılımları tanımaları ve  aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim gibi uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

UZAKTAN ATÖLYE ÇALIŞMASI İŞLEYİŞİ

  1. İlgili web sayfalarından katılacağı atölye çalışmasına karar veren kursiyer adayları bahsi geçen atölye çalışması duyurusu içindeki ödeme linkini tıkladığında yayin.psikoterapi.com sayfasına yönlendirilecektir. İster havale yoluyla, ister Ankara, İstanbul ve Darıca’daki merkezlerimizde elden, isterse kredi kartı (tek çekim veya taksitlendirme) yolu ile ödemesini gerçekleştirecektir.
  2. Ödemesi gerçekleşen kursiyerimizin son şekil şartları incelenecek, gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olup olmadığı netleştirilecek (tıp doktoru, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresi) ve ilgili web sayfasında kesin kayıt listesinde ismi yayınlanacaktır. Kesin kaydı yapılan kursiyere bilgilendirme maili gidecektir.
  3. Kesin kayda aktarılan ilgili kursiyer hangi atölye çalışması müfredatına başvurmuşsa onunla ilgili süreç başlatılacaktır. 3 günlük atölye çalışması gösterimi 15 gün boyunca katılımcının erişimine açılacaktır. Kesin kayda aktarılan kursiyere bir link gönderilecektir. Bu link içerisinde katıldığı atölye müfredatının tamamının derslerine çevrimdışı olarak ulaşma imkanı olacaktır. Bu linkler kişiye yönelik mahremiyet içeren ve sadece kişinin kullanımına açık olan linklerdir. Ruh sağlığı profesyoneli olmanın birinci öncelikli şartı, etik değerlere uymak, söz verdiği çerçeveyi kabullenmekten geçmektedir. Psikoterapi Enstitüsü varlığını sürdürebilmesi, Türkiyeye yeni değerler kazandırabilmesi ve daha çok hizmet verebilmesi ancak sizlerin desteği ile mümkündür. Sizlere duyulan güven nedeniyle bu linkler sizlere verilmektedir. Bu güvenin suistimal edilmesi, Psikoterapi Enstitüsünün hizmetlerinin durmasına hatta tamamen engellenmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu problemin çıkmaması için bazı tedbirler alınmaktadır. Erişimleriniz IP üzerinden takip edilerek hangi IP’lerden girdiğiniz, tarafımızdan görülebilmektedir. Bu nedenle uzaktan erişim yaptığınızda önceden hangi adreslerden erişim yaptığınızı bize bildirmenizde yarar vardır.
  4. Uzaktan erişim ile eğitime katılan kursiyerlerin her eğitim müfredatının her dersinin asgari bir sayfalık (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı) özetini çıkararak Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğüne erişim süresi içerisinde göndermesi gerekmektedir. Atölye çalışmasına erişim süresi her ay için 15 gün içerisinde gönderilmediğinde kursiyer atölye çalışmasına katılmamış kabul edilecektir. Devamsızlık süresi toplam atölye çalışmasının %10’unu geçtiğinde devamsızlıktan atölyeyi tamamlama ve katılım belgesi sürecine giremeyecektir. Bu sürece girebilmesi için bu dersleri ücretini ödeyerek ve özetlerini göndererek tekrar alması gerekmektedir. Bunun için eğitim koordinatörlüğü ile özel yazışılması gerekmektedir.
  5. Yüz yüze beceri eğitimi gerektiren durumlarda kursiyerler en az bir ay önceden belirlemek kaydı ile yüz yüze eğitim merkezlerine eğitime davet edilecektir. Nereye davet edileceğinin kararı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü uhdesindedir.
  6. Müfredatı tamamlayan kursiyerlere her etap için sınav yapılacaktır. Sınavların niteliğine göre online veya yüz yüze olabilecektir.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden bağlanma, ilişkisel travma, dissosiyasyon, aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler(PDR), Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları

Bu alandaki öğrenciler,

                    Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

S Ü R E

2 gün süren atölye çalışması, 15 gün boyunca erişiminize açılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

 

KDV Dahil 3750 TL

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına Schore-Uzaktan Atölye yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz

Ön kayıt ücretini ödemiş olmanız kesin kayda geçtiğiniz anlamına gelmez. Ön kayıt sınırlı sayıda kursiyerimiz kabul edileceği zaman sırayı belirler. Aday kursiyer,kesin kayıt ücretini ödeyene kadar ya da eğitim öncesinde ödemesini senet/kredi kartı ödemesi ile resmiyete dökene kadar kesin kayda geçmiş sayılmaz ve olası ücret değişikliklerinden sorumlu olur. Ön kayıt ücreti 162 TL'dir.

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Kaydın İptali ve Geri Ödeme Politikası

Kayıtlarını iptal etmek isteyen katılımcıların e-posta (bilgi@psikoterapi.com) yoluyla kayıt iptal talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişiye özel hazırlık ve planlama yapılmaktadır. Eğitime başlamadan 1 ay öncesine kadar iptal edilebilir. Eğitim başladıktan sonra yarıda bırakılamaz. Kaçırılan ayların kayıtları ücretini ödemek koşuluyla yeniden on beş gün süreliğine erişime açılır.

 

Uzaktan Eğitimler Hakkında Genel Duyuru

Dünyanın geçirmiş olduğu pandemi süreci ilişkilerimizi değiştirdiği gibi eğitim anlayışımızı da değiştirmiştir. Teknolojik imkanlar eskiye nazaran inanılmaz gelişmeler kaydetmiş, eğitimlere uzaktan erişim imkanı doğmuştur. Psikoterapi Enstitüsü yaklaşık 40 yıllık deneyimi ve 20 yıllık eğitim alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde göz doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim organizatörlüğü uzun yıllardır başarı ile sürdürülmektedir. Ulusal olarak verilen psikoterapi ile ilgili eğitimler, sempozyumlar ve kongreler dijital arşivde muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde Psikoterapi Enstitüsü uluslararası bağlantılarla dünyada önde gelen psikoterapi kurumları ve kuramcıları ile çok yoğun ilişkisel ağ ve iş birliği içinde olmuştur. Ulusal ve uluslararası tüm bu çalışmalarımız 20 yıllık dijital arşivimizde bulunmaktadır. Bugüne kadar bu arşivden Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde yüz yüze eğitimlere katılan ruh sağlığı profesyonelleri yararlanmıştır. Darıca, Beyoğlu ve Ankara merkezlerimizde bulunan eğitim binalarımızda bu hizmetler sürdürülmektedir. Maddi ve manevi koşullar nedeniyle bu hizmetten yararlanmayı istediği halde yararlanamayan çok sayıda ruh sağlığı profesyoneli olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimlerin yaygınlaşması, bize ulaşamayan ruh sağlığı profesyonellerinin Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde uzaktan eğitimlerin açılması talebini artırmıştır. Özellikle Anadoluda hizmet veren eğitim merkezlerimize ulaşmaları konusunda maddi ve manevi zorluk yaşayan, çeşitli sorumlulukları olan, ruh sağlığı profesyonelleri bulundukları il ve ilçelerden uzaktan eğitime katılmak istemektedirler.

Uzaktan eğitim talebinde bulunan ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı uzun süredir kurum olarak tartışmaktayız. Psikoterapi Eğitimleri bir ayağıyla teorik bilgi, diğer ayağı ile beceri eğitimleridir. Teorik bilginin uzaktan erişim yoluyla verilebileceğini düşünmekteyiz. Kurum olarak bizi düşünceye sevk eden tek nokta, beceri eğitimlerinin yüz yüze olmadan, uzaktan erişim yoluyla nasıl verileceği konusunu halletmektir. Teknolojik gelişimler ve erişim imkanları, bir kısım beceri eğitimlerinin çevrimiçi olarak yapılabileceğini göstermiştir. Ama bazı eğitimlerin özgün nitelikleri nedeniyle deneyime dayalı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle her eğitim sürecinde çevrimdışı konular, çevrimiçi konular ve yüz yüze eğitim kısımları ayrıştırılmaya ve müfredatın bu şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır.

Öncelikli olarak Psikoterapi Enstitüsü, psikoterapi eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan erişim yoluyla çevrimdışı ve çevrimiçi süreçler şeklinde başlatılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bu eğitimleri başlatma kararı aldık. Bu eğitimlere ulaşmak isteyen, evinden veya iş yerinden bulunduğu yerden bu eğitimlerdeki bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen meslektaşlarımıza bu imkanı sağlamış oluyoruz. Psikoterapi Enstitüsünün 20 yıllık eğitim arşivini bu şekilde kademeli bir düzeyde hizmete açmayı planlamaktayız. Hem ulusal düzeyde verdiğimiz eğitimler, hem de uluslararası üstadların özgün atölye çalışmalarıyla sizleri buluşturmayı amaçlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü uzaktan eğitim programına katılım gösteren kursiyerlere teknolojinin bize getirmiş olduğu imkanlardan yararlanarak katıldığı eğitim programının her dersini belirli bir süre boyunca mükerrer defa izleme imkanı sunacağız. Anlayamadığı, kavrayamadığı veya kaçırdığı tüm konuşmaları tekrar tekrar dinleme fırsatı verilecektir. Bu büyük bir zenginliktir. Gerçekten kendini yetiştirmek isteyen, konuların özüne vakıf olmak isteyen ruh sağlığı profesyonelleri için muhteşem bir fırsattır. Bununla ilgili tüm teknik alt yapımız hazırlanmış, eğitime başvuran kursiyerlerimize dijital dosyalar açılarak eğitimleri nasıl takip edecekleri, hangi yol ve yöntemlerle eğitim materyallerine ulaşacakları net şekilde ortaya konmuştur.

İLETİŞİM ADRESİ

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DARICA ŞUBESİ

Bayramoğlu Mah. FSM Cad. Terapi İş Merkezi Dış Kapı No: 285, Daire (Bağımsız Bölüm): 29, Darıca / KOCAELİ

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: bilgi@psikoterapi.com 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Çevirimiçi/Online

 

 

Dr. Allan SCHORE

Dr. Allan Schore, UCLA David Geffen Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Biyodavranışçı Bilimler Bölümü ile UCLA Kültür, Beyin ve Gelişim Merkezi’nin klinik öğretim üyeleri arasında yer almaktadır. Duygulanım Düzenlemesi ve Kendiliğin KökeniDuygulanım Düzensizliği ve Kendilik BozukluklarıDuygulanım Düzenlemesi ve Kendiliğin Onarımı adlı yeni ufuklar açan üç kitabın yanı sıra çok sayıda makale ve kitap bölümünün yazarıdır.  Temelini gelişimsel nörobilim ve gelişimsel psikoanalizden alan Düzenleme Teorisi, erken yaşta ortaya çıkan öznel örtülü kendiliğin kökeni, psikopatojeni ve psikoterapötik tedavisine odaklanmaktadır. Katkıda bulunduğu pek çok disiplin içinde gelişimsel nörobilim, psikiyatri, psikoanaliz, gelişim psikolojisi, bağlanma teorisi, travma çalışmaları, davranışçı biyoloji, klinik psikoloji ve klinik sosyal çalışmalar yer almaktadır. Nörobilimi çığır açan bir biçimde bağlanma teorisi ile bütünleştirerek “Amerikalı Bowlby”, psikoanaliz ile birleştirerek “nöropsikoanalizde dünyanın önde gelen uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

Dr. Schore’un disiplinlerarası çalışmaları, son yirmi yıldır, ömür boyu duygusal ve sosyal gelişimin psikolojik ve biyolojik modellerini bütünleştirmeye yönelmiştir. Erken yaşta gelişen ve duyguların işlendiği sağ beynin, Freud tarafından tanımlanmış insan bilinçdışının psikolojik alt katmanını temsil ettiği yönündeki önermeyi destekleyen önemli miktarda araştırma ve klinik delil sunmuştur. Çalışmaları, bugün bütün klinik ve bilimsel disiplinlerde gerçekleşmekte olan “duygusal devrimin” önemli bir hızlandırıcısı olmuştur.

Dr. Schore’un klinisyen-bilim adamı olarak sürdürdüğü faaliyetler; erken dönem bağlanma travmasının beyin gelişimine kalıcı etkisi üzerine kişilerarası üretici nörobiyolojik modellerden, insan bilinçdışının kökenlerine dair teorik gelişimsel psikoanalitik kavramlara, bağlanma nörobiyolojisi üzerine nörolojik görüntüleme araştırmaları ve sınır kişilik bozukluğu çalışmalarından, yabani fillerde ilişkisel travma üzerine biyolojik çalışmalarına ve kırk yılı aşan psikoterapi uygulamalarına uzanmaktadır. Los Angeles, Berkeley, Portland, Seattle, Boulder ve Austin’de Gelişimsel Duygulanım Nörobilimi & Klinik Uygulama alanında Çalışma Gruplarını yönetmekte ve uluslararası çapta konferanslar vermektedir.

Dr. Schore, büyük ilgi gören Kişilerarası Nörobiyoloji üzerine Norton Serileri’nin (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) editörü ve çok sayıda bilimsel ve klinik disiplinden 35 derginin eleştirmeni veya editör kadro üyesidir. Nörobilim Derneği ve Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) Nöropsikoloji ve Psikoanaliz Bölümleri’nin üyesidir. APA tarafından verilen Nörobilim ve Psikoanaliz Araştırmaları, Teorisi ve Uygulamalarına Üstün Katkılarından Ötürü Psikoanaliz Bölümü Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Schore, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2009 yılı Toplantısının genel kurulunda Paradigma Değişimi: Sağ Beyin ve İlişkisel Bilinçdışı başlıklı bir konuşma yapmıştır.