Duygu Odaklı Terapide Empati Sempozyumu

Duygu Odaklı Terapide Empati Sempozyumu

  • 4.70

TÜRKİYE DUYGU ODAKLI TERAPİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMLAR SERİSİ – 3

“Duygu Odaklı Terapide Empati”

2 Nisan 2023

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

  

AMAÇ:

Terapist danışan ilişkisinde empatik yaklaşımı daha anlaşılır kılmak, seans sırasında danışanın duygulanımlarını empatik anlayışla çalışabilme becerisini geliştirmek ve empatik müdahale tekniklerinin danışanın dönüşmesine nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilmek sempozyumun amaçlarıdır.

HEDEF:

Sosyal beceri olarak tanımlayabileceğimiz empati, ilişkide diğerinin duygularını anlayabilmek ve anlaşıldığını hissettirmek olarak tanımlanabilir.  İyi ilişkiler kurabilme becerisine sahip olmak günümüzde yapılan çalışmalarla da ispatlanmıştır ki insanın iyi bir hayat yaşamasına imkan sunar. Terapist danışan ilişkisinde empati danışanın anlaşıldığını hissetmesini sağlayarak güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını kolaylaştırır ve terapist danışan ilişkisinin devamını sağlar.  
Terapistlerde empati nasıl geliştirilebilir? Empatik ilişki nasıl kurulur? Empati hangi sınırlar içinde kullanılırsa  terapist için güvenli bir araç danışan için dönüştürücü bir kaynak oluşturur? Empatinin nörobiyolojik temelleri nelerdir?  Sorularının cevabını daha da netleştirmeye katkıda bulunmak hedeflenmiştir

*** Sempozyum esnasında gizliliğinin korunması gereken bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

 

DÜZENLEME KURULU

Fatma Canan Güllü (Başkan)

Buğra Kal

Bahtiyar Eraslan Çapan

İsa Soylamış

 

HEDEF  GRUP

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları da katılabilir.

 

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. 

 

ÜCRETLENDİRME

KDV Dahil 540 TL

 

Konuşmacı ücreti KDV Dahil 216 TL'dir.

S Ü R E

1 Gün

09.00 – 18.00 arası

Toplam 8 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, sempozyum sonrasında Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tarafınıza e-mail ile dönüş sağlanacaktır.

bilgi@psikoterapi.com

Daha ayrıntılı bilgi almak için:

0262 653 66 99

0532 267 47 94

 

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Sempozyumumuz yüz yüze gerçekleşecektir. Pandemi durumuna göre tamamen online ya da hibrit sisteme dönülebilecektir. Değişiklik durumlarında bilgilendirme yapılacaktır. 

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 5 D:42 (Galatasaray Lisesi Çapraz Karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

 

www.m.psikoterapi.com / www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com